Ξένες Γλώσσες

qqq

 

 

 

 

Το μάθημα της γερμανικής γλώσσας υπηρετεί το σκοπό της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, όπως αυτός διατυπώνεται στο ΔΕΠΠΣ  ξένων γλωσσών, με τη διεύρυνση του φάσματος της πολυπολιτισμικότητας και της πολυγλωσσίας, την προαγωγή του εγγραμματισμού και την ενίσχυση της γενικής γλωσσικής ικανότητας των μαθητών, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην πνευματική και συναισθηματική τους ανάπτυξη, καθώς και στην σταδιακή διαμόρφωση αξιών, στάσεων, συμπεριφορών, ικανοτήτων και δεξιοτήτων μέσα σε μια κοινωνία και για μια κοινωνία συνεχώς μεταβαλλόμενη, πολύγλωσση και πολυπολιτισμική.

 

hello g2290973c1 640

Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος των ξένων γλωσσών είναι η ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας των μαθητών ώστε να μπορούν να επικοινωνούν σε διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα.

Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – ΙΕΠ