Όταν πατάω στο σύνδεσμο μιας κατηγορίας εμφανίζει ότι δεν βρέθηκε τίποτα. Πως μπορώ να το διορθώσω;

Τελευταία ενημέρωση στις: 15 Οκτωβρίου 2021

Το πρόβλημα λύνεται συνήθως εύκολα.  Θα πρέπει ο διαχειριστής του ιστολογίου να μπει στο διαχειριστικό περιβάλλον του ιστολογίου και στη συνέχεια μέσω του κάθετου μενού στην σελίδα «Ρυθμίσεις» -> «Μόνιμοι σύνδεσμοι». Εκεί αρκεί να πατήσει το κουμπί «Αποθήκευση αλλαγών» δίχως να προβεί σε κάποια αλλαγή.
Αν αυτό δεν λύσει το πρόβλημα στην ίδια σελίδα στην ενότητα «Κοινές ρυθμίσεις» προτείνουμε την επιλογή «Αριθμός» και στην συνέχεια θα πρέπει να πατήσει πάλι το κουμπί «Αποθήκευση αλλαγών».