19 Περισσότερες πληροφορίες

4 Νοεμβρίου 2019 Δεν επιτρέπονται σχόλια

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί μία προσπάθεια υποστήριξης στην χρήση της υπηρεσίας Ιστολογίων του ΠΣΔ. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί έναν πλήρη οδηγό για όλες τις δυνατότητες διαχείρισης ενός Ιστολογίου.
Ενημερωμένη έκδοση εγχειρίδιου για την Υπηρεσία Ιστολογίων είναι διαθέσιμη online μέσω του https://blogs.sch.gr/manuals.


Μπορείτε να απευθύνεστε στο http://helpdesk.sch.gr/?category_id=9082 για τις διάφορες απορίες που έχετε ή για να προτείνετε κείμενα που θεωρείτε σκόπιμο να συμπεριληφθούν στο εγχειρίδιο αυτό.

Χρήσιμες πηγές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε:

 

Μπορείτε να αναφέρετε τυχόν προβλήματα ή απορίες σας για την χρήση του ιστολογίου σας στο blogs.sch.gr στην σελίδα http://helpdesk.sch.gr/?category_id=90822