17.6 Ρυθμίσεις -> «Εξαίρεση από την αρχική σελίδα»

4 Νοεμβρίου 2019 Δεν επιτρέπονται σχόλια

Μέσω της σελίδας «Ρυθμίσεις» -> «Εξαίρεση από την αρχική σελίδα» μπορείτε να αποτρέψετε την εμφάνιση άρθρων στην αρχική σελίδα του ιστολογίου σας βάσει κριτηρίων όπως κατηγορία, ετικέτα ή το ID του άρθρου.

  1. Αρχικά επιβεβαιώστε ότι η αρχική σελίδα σας εμφανίζει τα τελευταία άρθρα (Μεταβείτε στην διαχείριση του ιστολογίου και στην σελίδα «Ρυθμίσεις» –> «Ανάγνωση». Θα πρέπει η επιλογή «Η αρχική σελίδα δείχνει» να είναι «Τελευταία άρθρα». Διαφορετικά ορίστε το και πατήστε το κουμπί «Αποθήκευση αλλαγών».
  2. Στην διαχείριση ιστολογίου επιλέξτε το μενού «Ρυθμίσεις–> Εξαίρεση από την αρχική σελίδα». Στην σελίδα που θα ανοίξει έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε ποια άρθρα δεν θέλετε να εμφανίζονται στην αρχική σελίδα είτε βάσει της κατηγορίας τους, της ετικέτας τους ή του ID τους.
  3. Για να βρείτε το ID ενός ή περισσοτέρων άρθρων τα οποία θέλουμε να εξαιρέσουμε από την αρχική σελίδα μας τότε θα πρέπει να μεταβείτε στα Άρθρα –> Όλα τα άρθρα και να εντοπίσετε το ID του άρθρου στην έκτη στήλη ID, όπως φαίνεται στη φωτογραφία που ακολουθεί.
  4. Επιστρέψτε στην Εξαίρεση από την αρχική σελίδα, επιλέξτε Άρθρα βάλτε στο πλαίσιο το ID του άρθρου (ή των άρθρων διαχωρίζοντάς τα με κόμμα) που θέλετε να εξαιρέσετε και πατήστε το «Αποθήκευση» για να εφαρμοστούν οι επιλογές σας στην αρχική σελίδα του ιστολογίου σας.