Σύνδεση αντιστάσεων

Συνδέουμε  πέντε όμοιες  αντιστάσεις ( R=15 Ω  η καθεμία)) σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα, δύο σε σειρά και τις υπόλοιπες παράλληλα. Να σχεδιαστούν όλοι οι δυνατοί τρόποι σύνδεσης μεταξύ τους. Εάν μας είναι γνωστός ένας τρόπος σύνδεσης όπου αρχικά συνδέουμε τις δύο σε σειρά και στη συνέχεια τις υπόλοιπες παράλληλα να βρείτε  :

α] Την ολική αντίσταση του κυκλώματος.

β] Εάν στα άκρα του συστήματος εφαρμόζεται διαφορά δυναμικού 140 Volt να υπολογίσετε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει την κάθε αντίσταση και την διαφορά δυναμικού στα άκρα της κάθε μιάς.

perissoteres plirofories edv

Αφήστε μια απάντηση