Πρόβλημα συνάντησης δύο σωμάτων.

Σώματα εκτοξεύονται προς τα πάνω με την ίδια αρχική ταχύτητα  υ και την ίδια φορά,  απο δύο διαφορετικές θέσεις που βρίσκονται στην ίδια κατακόρυφο. Οι θέσεις αυτές απέχουν μεταξύ τους απόσταση H. Τα σώματα θα συναντηθούν μετά απο χρόνο : α]  ποτέ.     β]  μετά απο χρόνο τ που μπορεί να υπολογιστεί. Ποιά είναι η σωστή απάντηση

Ασκήσεις Α Λυκείου

Ασκήσεις Α Λυκείου 1. Σφαίρα αφήνεται να πέσει από ύψος h. Διαπιστώνεται ότι η σφαίρα στη διάρκεια του τελευταίου δευτερολέπτου της κίνησης  διανύει διάστημα 45 m. Να υπολογιστεί το ύψος h. Δίνεται g=10m/s2. 2. Σώμα αφήνεται ελεύθερο από ύψος H=100m, όταν το σώμα φτάνει στο έδαφος έχει ταχύτητα που είναι υ= 45 m/s. Να υπολογιστεί η …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ασκήσεις Α Λυκείου’ »

Ασκήσεις φυσικής Β Γυμνασίου

Εύρεση συνισταμένης δύναμης 1. Σε ένα σώμα ενεργούν 100 δυνάμεις ίσου μέτρου που η συνισταμένη τους είναι ίση με το μηδέν. Να  βρεθεί η συνισταμένη των 99 δυνάμεων.  2.  Δύο κάθετες δυνάμεις έχουν μέτρο 3 N  και 4N  αντίστοιχα. Η συνισταμένη  τους είναι ίση και αντίθετη με δύο δυνάμεις που βρίσκονται στην ίδια διεύθυνση.  Να …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ασκήσεις φυσικής Β Γυμνασίου’ »

ασκήσεις χημείας Β Γυμνασίου

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1.Διάλυμα ζάχαρης 8% w/w έχει μάζα 240gr .α) Πόσα gr ζάχαρη περιέχει; β) Πόσα gr νερό έχει; 2.Ένα διάλυμα αλατόνερου περιέχει σε 250 gr διαλύματος 5gr αλάτι. Να βρείτε:α)Την περιεκτικότητα τοις% w/w του διαλύματος. β) 800 gr του παραπάνω διαλύματος πόσα gr αλάτι και πόσα gr νερό περιέχουν; 3.Ενα διάλυμα (Α) …

Συνέχεια του άρθρου ‘ασκήσεις χημείας Β Γυμνασίου’ »

ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ (14 ΩΡΕΣ) 2.1 (σελ. 24-27) ΝΑΙ (1 ώρα). 2.2 (σελ. 30-34) ΝΑΙ (1 ώρα). 2η Εργαστηριακή άσκηση: Η υποενότητα 2.3.1 «Περιεκτικότητα διαλύματος στα εκατό βάρος προς βάρος (% w/w)» (σελ. 35-36) ΝΑΙ (1 ώρα) προτείνεται να γίνει στο εργαστήριο, όπως περιγράφεται στον Εργαστηριακό Οδηγό (3η εργαστηριακή άσκηση, μέρος …

Συνέχεια του άρθρου ‘ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ’ »

θέματα φυσικής 1993

ΖΗΤΗΜΑ    10  Α)  Τι εννοούμε με τον όρο κρούση, στη μηχανική και τι στην ατομική και πυρηνική φυσική ; Να μελετηθεί η κίνηση δύο σωμάτων Α και Β με μάζες m1 και m2 αντίστοιχα , όπου m1 = m2 και τα οποία συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά . Προ της κρούσεως το σώμα Α ήταν ακίνητο …

Συνέχεια του άρθρου ‘θέματα φυσικής 1993’ »