Μεθοδολογία λύσης ασκήσεων στον 2ο νόμο του Νεύτωνα

Βήμα 1ο : Σχεδιάζουμε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα και βρίσκουμε την συνισταμένη των δυνάμεων, αφού πρώτα τις αναλύσουμε στους άξονες χχ΄και ψψ΄. Δηλαδή βρίσκω την  ΣFx ( η συνισταμένη των δυνάμεων  στον άξονα χχ΄) και ΣFψ( η συνισταμένη των δυνάμεων  στον άξονα ψψ΄ ) Βήμα  20  : Εάν το σώμα έχει άξονα κίνησης …

Συνέχεια του άρθρου ‘Μεθοδολογία λύσης ασκήσεων στον 2ο νόμο του Νεύτωνα’ »