Σύνδεση αντιστάσεων

Συνδέουμε  πέντε όμοιες  αντιστάσεις ( R=15 Ω  η καθεμία)) σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα, δύο σε σειρά και τις υπόλοιπες παράλληλα. Να σχεδιαστούν όλοι οι δυνατοί τρόποι σύνδεσης μεταξύ τους. Εάν μας είναι γνωστός ένας τρόπος σύνδεσης όπου αρχικά συνδέουμε τις δύο σε σειρά και στη συνέχεια τις υπόλοιπες παράλληλα να βρείτε  : α] Την …

Συνέχεια του άρθρου ‘Σύνδεση αντιστάσεων’ »