Κατηγοριοποίηση τροφίμων

Image result for τρόφιμα

Τα τρόφιμα μπορούν να διακριθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανάλογα την προέλευσή τους

. • Τα φυτικά, που προέρχονται από το φυτά και

• Τα ζωικά, που προέρχονται από τα ζώα.

Υπάρχουν όμως πολλές επιπλέον κατηγοριοποιήσεις των τροφίμων ανάλογα την ομάδα τροφίμων στην οποία ανήκουν, ανάλογα την επεξεργασία που έχουν υποστεί, το μέγεθος και είδος αυτής, την πιστοποίησή τους, κτλ.

Σκοπός αυτού του WebQuest είναι να τις διακρίνετε.

Υποθέστε ότι είστε ερευνητής και θέλετε να δημιουργήσετε ένα σύστημα κατάταξης τροφίμων. Πλοηγηθείτε στους συνδέσμους που σας δίνονται, έχοντας σαν γνώμονα τις ερωτήσεις του σταδίου 1 και συλλέξετε τις απαραίτητες πληροφορίες που θα σας οδηγήσουν σε μια όσο το δυνατόν πιο πλήρη κατηγοριοποίηση των τροφίμων.
Στάδιο 1 – Εισαγωγή

Παρακολουθείστε το powerpoint «Κατηγοριοποίηση τροφίμων» που θα βρείτε στο υλικό της ενότητας (e-class)

Στάδιο 2 – Έρευνα

Αφού χωριστείτε σε ομάδες, επισκεφτείτε τους παρακάτω συνδέσμους ώστε να συλλέξετε πληροφορίες για την κατηγοριοποίηση των τροφίμων.

http://www.fao.org/fileadmin/templates/nutrition_assessment/Invited_speakers/B5_Monteiro.pdf

http://www.fao.org/3/ca5644en/ca5644en.pdf

http://www.fao.org/gsfaonline/foods/index.html

http://www.fao.org/fileadmin/templates/food_composition/documents/upload/Review_of_International_Food_Classification_and_Description.pdf

http://www.efsa.europa.eu/

https://www.cdc.gov/foodsafety/ifsac/projects/food-categorization-scheme.html

https://el.wikipedia.org/wiki/Τρόφιμο

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/2012-02-02-07-52-07

http://eyzhn.edu.gr/folder-food-groups/

Δώστε προσοχή ώστε να απαντήσετε τα παρακάτω ερωτήματα:

Ποια είναι τα μοντέλα ταξινόμησης τροφίμων; Πως κατηγοριοποιούνται τα τρόφιμα σύμφωνα με την προέλευσή τους;Πως κατηγοριοποιούνται τα τρόφιμα σύμφωνα με την σύστασή τους; Πως κατηγοριοποιούνται σύμφωνα την επεξεργασία και το μέγεθος της επεξεργασίας που έχουν υποστεί;Πως διακρίνονται σύμφωνα με την πιστοποίηση ποιότητας;

Στάδιο 3 – Τελικό Προϊόν

Με τις πληροφορίες τις οποίες συλλέξατε, δημιουργήστε infographics κάνοντας χρήση της εφαρμογής easel.ly  ή poster κάνοντας χρήση της εφαρμογής postermywall, βάση το παρακάτω φύλλο εργασίας:

https://docs.google.com/document/d/1OjRmY3FE6QpPHDzQYwlclykm-t2RB7S3LiyDqPre7uE/edit?usp=sharing

Εφόσον δημιουργήσετε το τελικό σας προϊόν στείλτε μου τον σύνδεσμο στην ομαδική στο messenger.

Evaluation
1 2 3 5 /15
Ομαδική εργασία Υπάρχει ένα άτομο που κάνει όλη τη δουλειά και η ομάδα ΔΕΝ συνεργάστηκε Η ομάδα εργάστηκε ξεχωριστά, χρησιμοποιώντας περιορισμένη συνομιλία μεταξύ τους Η ομάδα συνεργάστηκε αλλά δεν συνδέθηκαν οι πληροφορίες Όλη η ομάδα συνεργάστηκε, βοηθώντας ο ένας τον άλλο και συνδέοντας τις πληροφορίες μεταξύ τους.
Έρευνα / Κατανόηση Δεν χρησιμοποιήθηκαν οι πηγές που δίνονται Χρησιμοποιήθηκαν οι πηγές αλλά δεν υπήρχε κατανόηση αυτών, με αποτέλεσμα να μην έχουν συλλεχθεί σωστές πληροφορίες Οι σπουδαστές κατανοούσαν τις πληροφορίες αλλά δεν μπόρεσαν να  συμπεριλάβουν όλες τις πληροφορίες Χρησιμοποιήθηκαν όλες οι πηγές, συλλέχθηκαν όλες οι πληροφορίες που ζητούνται και συλλέχθηκαν και επιπλέον πληροφορίες για να δώσουν στους συμμαθητές τους μια καλύτερη ιδέα για το θέμα
Τελικό προϊόν Δεν υπάρχει τελικό προϊόν Το τελικό προϊόν στερείται βασικών στοιχείων. Το τελικό προϊόν περιέχει όλα τα βασικά στοιχεία Το τελικό προϊόν περιέχει όλα τα βασικά στοιχεία και μερικές πρόσθετες πληροφορίες ώστε να είναι πλήρης και πιο χρήσιμο σε όσους ενδιαφέρονται για το θέμα του.

 

Αφήστε μια απάντηση