Αρχείο ημέρας 11 Απριλίου 2021

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η ανθρώπινη γλώσσα χαρακτηρίζεται από την απεραντοσύνη της, την πολυμορφία της και την παντοδυναμία της. Δηλαδή, η γλώσσα είναι απέραντη, είναι ουσιαστικά ολόκληρος ο κόσμος μας, αφού αποτελείται από τις δικές μας εμπειρίες, η οποία συνεχώς εξελίσσεται και ανανεώνεται, με βάση τις επικοινωνιακές ανάγκες του ατόμου. Ακόμα, η γλώσσα είναι πολύμορφη, καθώς προσαρμόζεται στις επικοινωνιακές περιστάσεις των ανθρώπων. Επίσης, η γλώσσα έχει αρκετή δύναμη και ακόμα περισσότερη δύναμη αποκτά, όταν την χειρίζεται κάποιος σωστά. Έτσι, η δύναμη της αυξάνεται περισσότερο, όταν συνδυάζεται με την πνευματική καλλιέργεια, και εκείνος που την χρησιμοποιεί έχει μεγάλη επίδραση στην κοινωνία, καθώς μπορεί να προωθεί, με αποτελεσματικό τρόπο, τις απόψεις του.

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η γλώσσα, όπως είναι γνωστό έχει σημαντικό ρόλο στην ζωή του ανθρώπου. Αρχικά, αποτελεί παράγοντα πνευματικής ανάπτυξης του ανθρώπου, καθώς τον βοηθά στον τρόπο αντίληψης του κόσμου και στην έκφραση προσωπικών του απόψεων-ιδεών, ενεργοποιεί την κρίση, την λογική του και την δημιουργική του σκέψη. Ακόμα, συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση του ατόμου, αφού του μαθαίνει πως να συνυπάρχει μέσα σε μία ομάδα και να μπορεί να μοιράζεται τις ιδέες του αλλά και να δημιουργεί διαπροσωπικές σχέσεις. Επίσης, μαθαίνει στο άτομο την αξία του διαλόγου και πως να μπορεί να επιλύει ειρηνικά τις διαφωνίες του με άλλους ανθρώπους. Επιπλέον, αποτελεί μέσο ανάπτυξης και εξέλιξης κάθε λαού, αφού με τη γλώσσα συντελείται η διάδοση της ιστορίας και των επιτευγμάτων κάθε πολιτισμού και εκείνη αποτελεί εργαλείο έκφρασης ιδεών του ανθρώπου πάνω στις επιστήμες, στην τέχνη και στα γράμματα. Τέλος, είναι η ταυτότητα κάθε λαού, επειδή μπορεί να διαφοροποιήσει έναν λαό από έναν άλλο και διασώζει και μεταδίδει όλη την ιστορία του κάθε λαού μαζί με τον πολιτισμό του, όπως τις παραδόσεις-έθιμα του, στις επόμενες γενιές.

Το Μεγαλείο της Γλώσσας

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Υπάρχουν, όμως και περιπτώσεις όπου η γλωσσομάθεια μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά, αν συνοδεύεται από παραμέληση και αδιαφορία για την εθνική γλώσσα. Τότε, υπάρχει ο κίνδυνος της ξενομανίας, η οποία θα αποφέρει την αλλοίωση της εθνικής γλώσσας. Ακόμα, ο κίνδυνος της υποτίμησης της μητρικής γλώσσας και στην υπερτίμηση μίας γλώσσας ενός ξένου πολιτισμού. Τέλος, υπάρχει η πιθανότητα για απομάκρυνση από την παράδοση και την ιστορία του πολιτισμού της χώρας, κάτι το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την πολιτιστική αλλοίωση της χώρας, μαζί με την μητρική της γλώσσα.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Η γλωσσομάθεια είναι η γνώση μίας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, εκτός της μητρικής. Με τη γλωσσομάθεια διευρύνονται οι πνευματικοί ορίζοντες του ατόμου, καθώς μέσα από αυτήν υπάρχει η δυνατότητα για πολύπλευρη ενημέρωση σε διεθνή ζητήματα, αλλά και εκείνοι αποκτούν έναν διαφορετικό τρόπο αντίληψης και κατανόησης του κόσμου. Ακόμα, ενισχύεται η επικοινωνία, καθώς με την εκμάθηση ξένων γλωσσών διευκολύνεται η επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων διαφορετικής εθνικότητας. Επίσης, δίνονται περισσότερες δυνατότητες για επαγγελματική εξέλιξη, αφού δημιουργούνται προοπτικές για εργασία στο εξωτερικό αλλά και δίνεται η ευκαιρία συνεργασίας-επικοινωνίας με αντίστοιχους επαγγελματικούς κλάδους και εταιρίες του εξωτερικού. Επιπλέον, ενισχύεται ο τουρισμός καθώς και η οικονομία της χώρας. Δηλαδή, αυξάνεται ο τουρισμός, μέσω της καλύτερης επικοινωνίας και εξυπηρέτησης που παρέχεται στους ξένους. Από την γλωσσομάθεια ευνοείται και η οικονομική ζωή, καθώς υπάρχει επέκταση των επιχειρήσεων στο εξωτερικό, ανάπτυξη διαφόρων οικονομικών κλάδων, λόγω της εμπειρίας με τους ξένους και τέλος γίνονται πιο εύκολα οι οικονομικές συναλλαγές-συνεργασίες μεταξύ κρατών.