Αρχείο ετικέτας Μορφές Διαλόγου

ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

Ο διάλογος μπορεί να σχηματίσει διάφορες μορφές του. Αρχικά, υπάρχει ο καθημερινός διάλογος, ο οποίος κάνει λόγο για τα καθημερινά θέματα-προβλήματα του ανθρώπου. Υπάρχει και ο εσωτερικός διάλογος, ο οποίος γίνεται με τον εαυτό του κάθε ανθρώπου. Επίσης, ο παιδαγωγικός διάλογος, ο οποίος γίνεται μεταξύ του μαθητή με τον εκπαιδευτικό, μέσω του οποίου οι μαθητές καθοδηγούνται στην κατάκτηση της γνώσης. Μία άλλη μορφή είναι ο κοινωνικός διάλογος, που δημιουργείται μεταξύ των κοινωνικών ομάδων για την επίλυση προβλημάτων. Ο πολιτικός διάλογος πραγματοποιείται μεταξύ των πολιτικών με σκοπό την λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, ο διακρατικός διάλογος μεταξύ κρατών για την διευθέτηση ζητημάτων, την επίτευξη συμφωνίας και ειρήνης. Υπάρχει και ο επιστημονικός διάλογος, οποίος γίνεται μεταξύ επιστημόνων με στόχο την αξιολόγηση μιας επιστημονικής θεωρίας-ανακάλυψης. Επιπροσθέτως, ο φιλοσοφικός διάλογος μεταξύ πνευματικών ταγών με σκοπό να πλησιάσουν την αλήθεια. Τέλος, υπάρχει και ο καλλιτεχνικός διάλογος μεταξύ καλλιτεχνών, όπου πραγματοποιούνται συζητήσεις πάνω σε καλλιτεχνικά θέματα.