Αρχείο μηνός Μάιος 2021

ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ

Οι αναλφάβητοι χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες αφενός τους οργανικά αναλφάβητους, εκείνους δηλαδή που δε διδάχθηκαν ποτέ γραφή και ανάγνωση, άρα δε φοίτησαν ποτέ στο σχολείο και αφετέρου τους λειτουργικά αναλφάβητους, εκείνους δηλαδή που διδάχθηκαν γραφή και ανάγνωση, αλλά στη συνέχεια δεν καλλιέργησαν αυτές τις γνώσεις, με αποτέλεσμα να ατονήσουν και να ξεχαστούν. Όμως, στη σημερινή κοινωνία με αφορμή την εξέλιξη της τεχνολογίας έχει δημιουργηθεί μία νέα μορφή αναλφαβητισμού, ο ψηφιακός αναλφαβητισμός που συνδέεται με τη δυνατότητα χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας και πληροφόρησης. 

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΝΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

Ένας διάλογος επιτυγχάνεται με επιτυχία, όταν επιτρέπει στο δέκτη να προσλάβει και να κατανοήσει το μήνυμα του πομπού, και να ανταποκριθεί ανάλογα. Προϋπόθεση για την επιτυχία του διαλόγου, ακόμα και στην απλούστερη μορφή του, την ερωταπόκριση, είναι οι εξής: α) να είναι ειλικρινής, β) να είναι σαφής, γ) να είναι σχετικός με το θέμα της συζήτησης και δ) να δίνει επαρκείς πληροφορίες για το θέμα. Έτσι ο διάλογος λειτουργεί με τη συνεργασία των δύο ομιλητών. Αν όμως δεν τηρούνται οι προυποθέσεις, πολύ πιθανόν είναι ο διάλογος να μετατραπεί σε μονόλογος.