Αρχείο ετικέτας Οι κίνδυνοι της Γλωσσομάθειας

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Υπάρχουν, όμως και περιπτώσεις όπου η γλωσσομάθεια μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά, αν συνοδεύεται από παραμέληση και αδιαφορία για την εθνική γλώσσα. Τότε, υπάρχει ο κίνδυνος της ξενομανίας, η οποία θα αποφέρει την αλλοίωση της εθνικής γλώσσας. Ακόμα, ο κίνδυνος της υποτίμησης της μητρικής γλώσσας και στην υπερτίμηση μίας γλώσσας ενός ξένου πολιτισμού. Τέλος, υπάρχει η πιθανότητα για απομάκρυνση από την παράδοση και την ιστορία του πολιτισμού της χώρας, κάτι το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την πολιτιστική αλλοίωση της χώρας, μαζί με την μητρική της γλώσσα.