Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού 2019

Πιστοποιητικό συμμετοχής για το σχολείο,

και για τους μαθητές

Μερικές από τις δημιουργίες …


Μετάβαση στο scratch.mit.edu/a>.


Μετάβαση στο scratch.mit.edu/a>.


Μετάβαση στο scratch.mit.edu/a>.


Μετάβαση στο scratch.mit.edu/a>.


Μετάβαση στο scratch.mit.edu/a>.


Μετάβαση στο scratch.mit.edu/a>.

Αφήστε μια απάντηση