ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις ημέρες και ώρες επικοινωνίας σας με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας καθόλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2023 – 2024 κατεβάζοντας το σχετικό αρχείο εδώ.