ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΗΛΩΣΗΣ  – ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19   έως τις 12-06-2018

ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2018-2019

Ταχ. Δ/νση :Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη :151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα :www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες :Αιμ. Γοναλάκη
Τηλέφωνο: 210-34422142

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 58167/Δ2/13-04-2018 Υ.Α. «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Β΄ 1371)

Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 58167/Δ2/13-04-2018 Υ.Α. «Λειτουργία Μουσικών Γυμνασίων» (Β΄ 1371) σας ενημερώνουμε ότι στην Α΄ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων.

Για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια) για το σχολικό έτος 2018-2019, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στο Μουσικό Γυμνάσιο της περιοχής τους (σύμφωνα με τα συνημμένα) από τις 2 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2018.

Οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών των Μουσικών Σχολείων Αττικής μαζί με την αίτηση στο Μουσικό Σχολείο οφείλουν να προσκομίσουν λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους.

Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί τις εργάσιμες ημέρες από 20 έως 25 Ιουνίου 2018 και θα ξεκινήσει ταυτόχρονα σε όλα τα Μουσικά Σχολεία την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 και ώρα 10.00 με τη γραπτή εξέταση των υποψηφίων [ακρόαση ηχητικού δίσκου (cd)].

Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι αίθουσες ή η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου για την ταυτόχρονη διενέργεια της γραπτής εξέτασης όλων των υποψηφίων, η εξέταση πραγματοποιείται διαδοχικά ανά ομάδες υποψηφίων με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου, έτσι ώστε οι ομάδες να μην έρθουν σε επικοινωνία μεταξύ τους μέχρι το πέρας της γραπτής εξέτασης όλων των υποψηφίων.

Μετά την ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης η διαδικασία εισαγωγής θα συνεχίσει την ίδια ημέρα με την εξέταση των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή. Αναλόγως του αριθμού των αιτήσεων η διαδικασία της εξέτασης των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή δύναται να διαρκέσει έως τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018.

Για το πρόγραμμα των εξετάσεων, τα θέματα των εξετάσεων, τη βαθμολόγηση και τις εγγραφές των μαθητών ισχύει η με πρωτ. 58167/Δ2/13-04-2018 Υ.Α. «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Β΄ 1371).

Οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται να ενημερώσουν όλους τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Μουσικά Σχολεία της περιοχής τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2018-2019

Ταχ. Δ/νση :Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη :151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα :www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες :Αν. Πασχαλίδου
:Α. Τσιρώνη
210-344.34.22
210-344.2240
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANASTASIA
PASCHALIDOU

Ημερομηνία: 2018.04.27 14:14:07 EEST

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 61178/Δ2/18-04-2018 Υ.Α. «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων» (Β΄ 1375)

Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 61178/Δ2/18-04-2018 Υ.Α. «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων» (Β΄ 1375) σας ενημερώνουμε ότι στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων.
Στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις: α) Εικαστικών Τεχνών β) Θεάτρου-Κινηματογράφου γ) Χορού. Για την εισαγωγή μαθητών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία (Γυμνάσια) για το σχολικό έτος 2018-2019, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο της περιοχής τους (σύμφωνα με τα συνημμένα) από τις 2 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2018.

Σε περίπτωση που μαθητής επιθυμεί να είναι υποψήφιος σε δύο (2) κατευθύνσεις ο γονέας-κηδεμόνας του υποβάλλει διαφορετική αίτηση για κάθε κατεύθυνση.

Οι γονείς-κηδεμόνες μαζί με την αίτηση στο Καλλιτεχνικό Σχολείο οφείλουν να προσκομίσουν λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους.
Όσον αφορά την κατεύθυνση Χορού, οι γονείς/κηδεμόνες μαζί με την αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής πρέπει να προσκομίσουν Ιατρικές Βεβαιώσεις υγείας και καλής φυσικής/ορθοπεδικής κατάστασης από Παθολόγο/Παιδίατρο και από Ορθοπεδικό γιατρό, στις οποίες θα βεβαιώνεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών στην κατεύθυνση Χορού των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων.

Για το πρόγραμμα των εξετάσεων, τα θέματα των εξετάσεων, τη βαθμολόγηση και τις εγγραφές των μαθητών ισχύει η με πρωτ. 61178/Δ2/18-04-2018 Υ.Α. «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων» (Β΄ 1375)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Γέρακα, τηλ. 210-6616130
στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ηρακλείου Κρήτης, τηλ.2810-762610
στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης τηλ. 2310-727341
στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Κερατσινίου-Δραπετσώνας, τηλ. 210-4613060
στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Περιστερίου τηλ. 210-5743178

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α΄ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2018-19

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών για την Πρώτη ( Α΄) Τάξη του Σχολικού Έτους 2018-2019 θα γίνουν από 2ης  μέχρι και 18ης Μαΐου  2018 .

Στην Πρώτη ( Α΄) Τάξη γράφονται  παιδιά που γεννήθηκαν από 1ης Ιανουαρίου 2012 μέχρι και 31ης Δεκεμβρίου 2012 και ανήκουν στα όρια του σχολείου όπως αυτά τροποποιήθηκαν με την με αρ. πρ. 3007/20-04-2018 Απόφαση της Γ΄Δ/νσης Π. Ε. Αττικής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθρ. 7 του Π.Δ. 79/2017, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη είναι:

α) Πιστοποιητικό Γέννησης.

β) Επίδειξη βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού ( Να έχουν γίνει όλα τα εμβόλια )

γ) Αποδεικτικό στοιχείο της Διεύθυνσης κατοικίας. (Απόδειξη ΔΕΗ , ΟΤΕ , ΕΥΔΑΠ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ ή συμβόλαιο ενοικίασης του σπιτιού θεωρημένο από την εφορία)

δ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

ε) Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου

Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς / κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.

Για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου οι εγγραφές θα διενεργούνται καθημερινά από 8:30 – 9:30 και 13:15 – 14:00

 

Πετρούπολη  26-04-2018

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Σας επισυνάπτουμε την εγκύκλιο όπου αναφέρεται ο επανακαθορισμός των ορίων των Δημοτικών σχολείων του Δήμου Πετρούπολης.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Α΄ΤΑΞΗΣ 2018-19

ΝΕΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

                     

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:15 μ.μ θα δοθούν οι έλεγχοι προόδου Β΄ τριμήνου (για τις τάξεις Γ΄ – ΣΤ΄) και θα γίνει η σχετική ενημέρωση για την πρόοδο και τη συμπεριφορά όλων των μαθητών. Επισημαίνουμε ότι η παραμονή των μαθητών στον χώρο του σχολείου μετά τις 13:15 (ώρα ολοκλήρωσης του πρωινού προγράμματος και της ευθύνης των εφημερευόντων εκπαιδευτικών) μπορεί να γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των γονέων όσον αφορά στην εποπτεία τους.

Το Ολοήμερο θα λειτουργήσει κανονικά.

Από τον Σύλλογο Διδασκόντων

Βαθμολογία Α΄τριμήνου 2017-18

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη   21/12/2017 , στις 13.15,  θα δοθούν οι έλεγχοι προόδου του Α΄τριμήνου  για  τις Γ΄, Δ΄, Ε΄και Στ΄ τάξεις.

Για τις Α΄και Β΄τάξεις, την ίδια ώρα, θα γίνει προφορική ενημέρωση των γονέων σχετικά με την πρόοδο των μαθητών από τους/τις εκπαιδευτικούς των τάξεων.index

Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Bazaar στο σχολείο μας!!!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΑποτέλεσμα εικόνας για ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ CLIPART ΔΩΡΑ
Το 8ο Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης διοργανώνει:
Τριήμερο
Χριστουγεννιάτικο  Φιλανθρωπικό
Bazaar
που θα πραγματοποιηθεί στην είσοδο του σχολείου μας από την
Τρίτη 19 έως και την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017.
 Μια  χριστουγεννιάτικη αγορά θα δημιουργηθεί με μοναδικές χειροποίητες κατασκευές !

Καλούμε το σύνολο της σχολικής οικογένειας ν ΄αγκαλιάσει  θερμά αυτή την προσπάθεια,  αφού  τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν  θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

images.jpg 5 Σας προσκαλούμε για να δώσουμε σε όλους και πιο πολύ στα παιδιά το δικό μας ξεχωριστό μήνυμα ανθρωπιάς γι’ αυτά τα Χριστούγεννα!
 126a026b09261ed2186500d5e5e3ae62
Σας περιμένουμε όλους!

ΕΝΑΡΞΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε πως, μετά την τοποθέτηση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, από τη Δευτέρα 30/10/2017 θα λειτουργήσει  το Ολοήμερο Πρόγραμμα για όλους τους μαθητές που έχουν εγγραφεί σ’αυτό.