Βεβαιώσεις φοίτησης μαθητών για λήψη επιδομάτων

Αγαπητοί γονείς,

 

Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο θα παραμείνει ανοικτό μέχρι και την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023. Όποιος γονέας επιθυμεί βεβαίωση φοίτησης του/των παιδιού/ών του για λήψη οποιουδήποτε επιδόματος (Α21 παιδιών, ενοικίου κλπ) παρακαλούμε πολύ να στείλετε σχετικό e-mail στο σχολείο αναφέροντας ονοματεπώνυμο μαθητή/ών και την/τις τάξη/τάξεις φοίτησης ή να έρθετε αυτοπροσώπως να υποβάλετε αίτηση.

Οι βεβαιώσεις

 » (συνέχεια…)

Έναρξη αιτήσεων για Παράλληλη στήριξη – Σχολικό Νοσηλευτή και ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2023-24

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής αίτησης για Παράλληλη Στήριξη μαθητή/τριας ή για υποστήριξη από Σχολικό Νοσηλευτή (προφανώς μόνο για τους γονείς/κηδεμόνες που ενδιαφέρονται για κάθε περίπτωση) για το σχολικό έτος 2023 – 2024 ξεκινά από την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023 και θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως και τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023. 

Στη συνέχεια και έως 21/06/2023 οι αιτήσεις

 » (συνέχεια…)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

Στις 02/5/2023 δόθηκε σε όλους τους μαθητές, είτε παρακολουθούσαν φέτος το Ολοήμερο είτε όχι, έντυπη αίτηση για φοίτηση σε αυτό κατά το σχολικό έτος 2023 – 2024. Η εγγραφή και φέτος σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. δεν απαιτεί την προσκόμιση δικαιολογητικών εργασίας ή ανεργίας από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών. Όλες οι αιτήσεις θα γίνουν δεκτές. Για τον

 » (συνέχεια…)

Διαδικασία Εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων

Σύμφωνα με το ν. 4800/21-5-2021 (Α΄81) που αναφέρεται στις εγγραφές/ μετεγγραφές μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, έχουν εκδοθεί α) η εγκύκλιος για τη Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στα Μουσικά σχολεία για το σχολικό έτος 2023-24 ( δείτε εδώ τη σχετική αίτηση και τον κατάλογο  των Μουσικών σχολείων) και β) η εγκύκλιος για

 » (συνέχεια…)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2023-24

Αγαπητοί γονείς

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπουργική απόφαση υπ΄αρ. 22010/Δ6/24.2.2023 «Ρύθμιση
θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά
Σχολεία» (Β΄1062) για το σχολικό έτος 2023-24, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών για την Πρώτη   ( Α΄) Τάξη του Σχολικού Έτους 2023-2024 θα γίνουν από 1ης   μέχρι και 20ης Μαρτίου  2023 .

Στην Πρώτη ( Α΄) Τάξη γράφονται τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1ης Ιανουαρίου 2017 μέχρι και 31ης Δεκεμβρίου 2017 και ανήκουν στα όρια του σχολείου όπως αυτά τροποποιήθηκαν

 » (συνέχεια…)