ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

Στις 02/5/2023 δόθηκε σε όλους τους μαθητές, είτε παρακολουθούσαν φέτος το Ολοήμερο είτε όχι, έντυπη αίτηση για φοίτηση σε αυτό κατά το σχολικό έτος 2023 – 2024. Η εγγραφή και φέτος σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. δεν απαιτεί την προσκόμιση δικαιολογητικών εργασίας ή ανεργίας από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών. Όλες οι αιτήσεις θα γίνουν δεκτές. Για τον λόγο αυτό καλούμε, όσους γονείς θέλουν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο για το σχολικό έτος 2023-24, να υποβάλλουν την αίτηση που σας δώσαμε.

Αν κάποιος γονέας ενδιαφέρεται για την εγγραφή του παιδιού του στο αναβαθμισμένο Ολοήμερο (με ώρα λήξης των μαθημάτων στις 17:30 μ.μ) παρακαλούμε να μας ενημερώσει σχετικά στέλνοντας mail στο σχολείο. Για να λειτουργήσει το αναβαθμισμένο Ολοήμερο ως τις 17:30 μ.μ θα πρέπει να εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τουλάχιστον δέκα μαθητές.

Η αίτηση για το Ολοήμερο θα πρέπει να παραδοθεί υπογεγραμμένη στο σχολείο (στους δασκάλους των τάξεων) έως την Τετάρτη 10/5/2023.

Στην αίτηση υπάρχει και επιλογή (ή μη) της πρωινής ζώνης (07:00 – 08:00). Παρακαλούμε να συμπληρωθεί ανάλογα για να δούμε αν θα δημιουργηθεί πρωινό τμήμα. Για τη δημιουργία της πρωινής ζώνης απαιτούνται τουλάχιστον δέκα μαθητές που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο. Δε νοείται φοίτηση μαθητή μόνο στην Πρωινή Ζώνη και όχι στο (απογευματινό) Ολοήμερο.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Σε μία (1) αίτηση καλό είναι θα γραφτούν ΟΛΑ τα παιδιά της οικογένειας που επιθυμούν Ολοήμερο.

Αν κάποιος γονέας επιθυμεί, εκ των υστέρων, μετά τη λήξη της προθεσμίας, φοίτηση του παιδιού του στο Ολοήμερο θα πρέπει να καταθέσει στο σχολείο αίτηση η οποία όμως θα πρέπει να εγκριθεί από τον κ. Διευθυντή Π.Ε Γ΄ Αθήνας σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

Από τη διεύθυνση του σχολείου