ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών για την Πρώτη (Α΄) Τάξη του Σχολικού Έτους 2021-2022 θα γίνουν από 1ης μέχρι και 18ης Μαρτίου  2022.

Στην Πρώτη ( Α΄) Τάξη γράφονται τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1ης Ιανουαρίου 2016 μέχρι και 31ης Δεκεμβρίου 2016 και ανήκουν στα όρια του σχολείου όπως αυτά τροποποιήθηκαν με την με αρ. πρ. 3007/20-04-2018 Απόφαση της Γ΄Δ/νσης Π. Ε. Αττικής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθρ. 7 του Π.Δ. 79/2017, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη είναι:

α) Πιστοποιητικό Γέννησης (αναζητείται από το Πληροφοριακό Σύστημα myscool).

β) Επίδειξη βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού ( Να έχουν γίνει όλα τα εμβόλια )

γ) Αποδεικτικό στοιχείο της Διεύθυνσης κατοικίας. (Απόδειξη ΔΕΗ , ΟΤΕ , ΕΥΔΑΠ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ ή συμβόλαιο ενοικίασης του σπιτιού θεωρημένο από την εφορία)

δ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή.

ε) Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου.

Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς / κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.

Για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου οι εγγραφές θα διενεργούνται καθημερινά από 11:00 – 13:00

Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και αποφυγής συνωστισμού ο γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να επικοινωνήσει πρώτα με το σχολείο στο τηλέφωνο 2105010340 προκειμένου να καθορισθεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα προσέλευσής του.

 

Για την είσοδο στο σχολείο οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών θα πρέπει να επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή αρνητικό rapid test 48 ωρών.

 

Πετρούπολη  21-02-2022

 

Από τη Δ/νση του σχολείου