Ετήσιος Προγραμματισμός Επικοινωνίας γονέων με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας

Αγαπητέ γονέα,

Στον πίνακα που μπορείτε να κατεβάσετε εδώ, μπορείτε να δείτε τις ημέρες και ώρες επικοινωνίας σας με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2021 – 2022.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία.

Από τη διεύθυνση του σχολείου