Διδασκαλία β΄ Ξένης Γλώσσας για το σχολικό έτος 2021-22

Δείτε εδώ την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, που αναφέρετε στη διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία και στα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2021-22.