Ώρες ενημέρωσης γονέων

Οι μέρες/ώρες που μπορούν να ενημερωθούν οι γονείς θα πραγματοποιούνται μετά από συνεννόηση με τη διεύθυνση του Νηπιαγωγείου.