Οι αριθμοί 1 και 2

Οι αριθμοί στο Νηπιαγωγείο κατακτώνται βιωματικά και μέσα από το παιχνίδι, οργανωμένο ή ελεύθερο και  μέσα από καθημερινές δραστηριότητες, ημερολόγιο, παρουσιολόγιο, (ρουτίνες τάξης ).

Τα παιδιά θα πρέπει να κατανοήσουν αρχικά  ότι οι αριθμοί πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται με την ίδια σειρά.
και ότι  κάθε αριθμός πρέπει να αποδίδεται σ’ ένα και μόνο αντικείμενο.

20231212 094434 20231212 095809

 

3 Δεκεμβρίου ημέρα ατόμων με αναπηρία

3η Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το 1992, ανακήρυξε την 3η Δεκεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, δίνοντάς μας την ευκαιρία κατανόησης σε θέματα αναπηρίας και ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία. Είναι μια μέρα που μας υπενθυμίζει την υποχρέωση διασφάλισης της ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών στην εκπαίδευση, βασιζόμενοι στις  αρχές της ενταξιακής εκπαίδευσης.

Η έννοια της ενταξιακής εκπαίδευσης αναφέρεται στη φιλοσοφία της αποδοχής και στην παροχή ενός πλαισίου, μέσα στο οποίο όλα τα παιδιά χωρίς εξαιρέσεις και αστερίσκους, μπορούν να εκτιμηθούν ισότιμα και να αντιμετωπίζονται με σεβασμό.

Προσεγγίσαμε, λοιπόν, το θέμα μέσα από συζήτηση,  εποπτικό υλικό (από το pinterest) , videos με αναφορά στην αναπηρία, αλλά και παιχνίδια.

20231207 080955 20231208 110254 20231204 105330

20231208 110224  20231208 11041020231204 110318