Εργαστήρια δεξιοτήτων- οδηγώ και περπατώ ασφαλώς στον τόπο μου

Εργαστήρια δεξιοτήτων

“Εύ ζην”

Στα πλαίσια της υλοποίησης  των εργαστηρίων  δεξιοτήτων φτιάξαμε  ποδήλατα ομαδικά με ανακυκλώσιμα υλικά .

20240516 123023

20240516 122842

20240516 121355

020240516 122738