Οι αριθμοί 1 και 2

Οι αριθμοί στο Νηπιαγωγείο κατακτώνται βιωματικά και μέσα από το παιχνίδι, οργανωμένο ή ελεύθερο και  μέσα από καθημερινές δραστηριότητες, ημερολόγιο, παρουσιολόγιο, (ρουτίνες τάξης ).

Τα παιδιά θα πρέπει να κατανοήσουν αρχικά  ότι οι αριθμοί πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται με την ίδια σειρά.
και ότι  κάθε αριθμός πρέπει να αποδίδεται σ’ ένα και μόνο αντικείμενο.

20231212 094434 20231212 095809