Ενημερωτική επιστολή προς τους γονείς του 6ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας

 

Πρέβεζα , 30/05/2020

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020, με την επαναλειτουργία των Δημοτικών Σχολείων, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να υποδεχτούμε ξανά τους/τις μαθητές/τριές μας στον φυσικό τους χώρο.

 Όλα τα τμήματα του σχολείου θα λειτουργούν με δύο υποτμήματα. Έχετε ενημερωθεί από τους/τις δασκάλους/ες των τμημάτων σε ποιο υποτμήμα είναι το παιδί σας. Το πρώτο υποτμήμα κάθε τμήματος, για την πρώτη εβδομάδα θα προσέρχεται στο σχολείο Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και το δεύτερο υποτμήμα Τρίτη, Πέμπτη. Από την επόμενη εβδομάδα, και για κάθε εβδομάδα, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, θα εφαρμόζεται η εκ περιτροπής διδασκαλία, με την αντίστοιχη προσέλευση του κάθε υποτμήματος στο …      ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ

Οδηγίες του ΕΟΔΥ για τη λοίμωξη COVID-19, τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού, τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού ύποπτου για λοίμωξη COVID-19 και γενικά την ασφαλή επαναλειτουργία των Δημοτικών Σχολείων.

ΕΟΔΥ – Οδηγίες για δημοτικά σχολεία

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, με το Αριθ. Πρωτ. 2300/18-5-2020 έγγραφό της,  ζητούνται, για την εγγραφή των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης στο Γυμνάσιο, τα εξής:

  1. Επικαιροποίηση των στοιχείων διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας των μαθητών (κατόπιν υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης, συνοδευόμενης από σχετικό αποδεικτικό).
  2. Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης επιλογής ως δεύτερης ξένης γλώσσας για το Γυμνάσιο της Ιταλικής ή αλλαγή της δεύτερης γλώσσας που ήδη διδάσκεται ο/η μαθητής/τρια στο Δημοτικό, συνοδευόμενης από σχετική αίτηση (Αφορά όσους επιθυμούν αλλαγή δεύτερης ξένης γλώσσας).

Παρακαλούμε, με την επαναλειτουργία των σχολείων, να κατατεθούν στο σχολείο μας  απ’ τους μαθητές τα παραπάνω δικαιολογητικά, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα απ’ τους γονείς τους.

Υπεύθυνη Δήλωση Εγγραφής σε Γυμνάσιο (Διεύθυνση κατοικίας)

Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα για Β΄ Ξένη Γλώσσα (ολιγ.)

ΑΙΤΗΣΗ αλλαγής β΄ ξένης γλώσσας

 

   Κατόπιν ομόφωνης θετικής εισήγησης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, ανακοινώνεται ότι θα επαναλειτουργήσουν τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020:

  • οι εκπαιδευτικές δομές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία),
  • οι εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής όλων των βαθμίδων, καθώς και
  • οι παιδικοί και βρεφικοί σταθμοί.                                                                                            Στην αυριανή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα, στις 13:00 στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, θα συμμετάσχει η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως και ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος για περαιτέρω εξειδίκευση των λεπτομερειών σχετικά με την επαναλειτουργία των ανωτέρω δομών.

Αγαπητοί γονείς,

Οι μαθητές της Δ΄ τάξης την επόμενη σχολική χρονιά (2020-2021), στην Ε΄ τάξη, θα διδαχθούν ως δεύτερη ξένη γλώσσα Γαλλικά ή Γερμανικά. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε στο email του σχολείου  (mail@6dim-prevez.pre.sch.gr) την Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα συμπληρωμένη, το συντομότερο δυνατό, για να είναι δυνατός ο προγραμματισμός του νέου σχολικού έτους.

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/1-8-2017 (ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α) και με τις διατάξεις του άρθρου 35 της από 1-5-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), οι εγγραφές στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 29 Μαΐου 2020.

 Για το σχολικό έτος 2020–2021 στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου εγγράφονται τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως 31-12-2014.

Για την εγγραφή απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης με τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό γέννησης (αναζητείται από το σχολείο εγγραφής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. Όμως, χρειάζεται να συμπληρώσετε υπεύθυνη δήλωση με  τα  παρακάτω  στοιχεία: 1.επώνυμο μαθητή 2. όνομα μαθητή 3. όνομα πατέρα 4. όνομα μητέρας 5. ημερομηνία γέννησης)
  2. Επίδειξη του βιβλιαρίου  υγείας  του  παιδιού (Β.Υ.Π.)  ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν  τα  προβλεπόμενα εμβόλια (φωτοτυπία).
  3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), συμπληρωμένα από  γιατρό, το οποίο μπορείτε να το προσκομίσετε έως το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 2020.
  4. Αποδεικτικό  στοιχείο από  το  οποίο φαίνεται η   διεύθυνση κατοικίας  του μαθητή (Λογαριασμός ΔΕΗ (οικιακό τιμολόγιο), μισθωτήριο συμβόλαιο  κατοικίας, Ε1, κ.ά.).
  5. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

Σας γνωρίζουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών θα γίνονται κατά τις εργάσιμες μέρες (09:00 – 12:00). Για την αποφυγή συγχρωτισμού, θα πρέπει να κλείνεται τηλεφωνικό ραντεβού στον αριθμό 2682027570 από τους γονείς/κηδεμόνες.

Επισημαίνεται ότι, κατά την προσέλευση στο σχολείο, πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής, για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την συμμετοχή των μαθητών στο ολοήμερο πρόγραμμα, πρέπει να συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση και να την καταθέσετε ταυτόχρονα με την αίτηση εγγραφής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2020-21

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ σελ. 1

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ σελ. 1

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ 2020-2021 σελ.2

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ 2020-2021 σελ.2

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΘΗΤΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΤΟΜΙΚΟ-ΔΕΛΤΙΟ-ΥΓΕΙΑΣ-ΜΑΘΗΤΗ-ΤΡΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2020-2021

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2020-2021

Στους παρακάτω συνδέμους θα βρείτε την αίτηση για τη συμμετοχή των μαθητών της ΣΤ΄τάξης στη διαδικασία εισαγωγής τους στο Μουσικό Σχολείο και χρήσιμες πληροφορίες για το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας.

Αίτηση εγγραφής στο Μουσικό Σχολείο 2020-21

Λίγα Λόγια για το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας

 

Αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μαθητών, για την εισαγωγή στο Μουσικό Σχολείο,  από τις 4  έως τις 29 Μαΐου 2020 και ώρα 14:00. Την αίτηση υποβάλλουν οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών ηλεκτρονικά.

Τηλέφωνο Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας: 2682029686

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ 50942_eisagogi_mathiton_se_moysika_sholeia

 

 

Το πρόγραμμα της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης της ΕΡΤ2 από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και την Παρασκευή 8  Μαΐου 2020  έχει ως εξής:

Πρόγραμμα Δευτέρας 04/05/2020

 – ΓΛΩΣΣΑ Α΄: «Άλφα-Βήτα με λεξιλόγιο Νοηματικής»
– ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α΄- Γ’: «Κατασκευή Κουκλοθέατρου – Α΄μέρος»
– ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ Γ’ – Δ’: «Η ελιά»
– ΑΓΓΛΙΚΑ Δ’ – ΣΤ΄: «Διδακτικοί μύθοι 2»
– ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ’ – ΣΤ’: «Η θέση μου στο επίπεδο – Συντεταγμένες»
– ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ΄: «Προβλήματα με εξισώσεις»

Πρόγραμμα Τρίτης 05/05/2020

– ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α΄-Γ΄: «Κατασκευή Κουκλοθέατρου» Β΄ μέρος
– ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α’ – Β΄: «Η απόδραση των γραμμάτων»
– ΓΛΩΣΣΑ Ε’ – ΣΤ΄: «Από την πρόταση στο κείμενο-Α’ Μέρος»
– ΓΑΛΛΙΚΑ Ε’ – ΣΤ΄: «Συστηνόμαστε στα Γαλλικά»
– ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ΄: «Το σχήμα και οι κινήσεις της Γης»
– ΦΥΣΙΚΗ ΣΤ΄: «Φως και χρώματα»

Πρόγραμμα Τετάρτης 06/05/2020
– ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α΄- Γ΄: «Κατασκευή Κουκλοθέατρου Γ΄ μέρος»
– ΜΟΥΣΙΚΗ Γ’ – Δ΄: «Κατασκευή μουσικού οργάνου-ρυθμός»
– ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε΄: «Διάταξη δεκαδικών αριθμών, Αξία θέσης ψηφίου»
– ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ε΄- ΣΤ΄: «Αερόβια ικανότητα στο σπίτι»
– ΓΛΩΣΣΑ Ε΄- ΣΤ΄: «Από την πρόταση στο κείμενο -Β’ Μέρος»
– ΦΥΣΙΚΗ ΣΤ΄: «Τρόποι διάδοσης της θερμότητας»
Πρόγραμμα Πέμπτης 07/05/2020

– ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α’ – Γ΄: «Κατασκευή Κουκλοθέατρου Δ΄ μέρος»
– ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α’ – Β΄: «Οι λέξεις χορεύουν στο σαλόνι»
– ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ Β΄: «Μαθαίνω την ώρα»
– ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ’ – ΣΤ΄: «Πολλαπλασιασμός – Διαίρεση (10,100,1000)»
– ΓΛΩΣΣΑ Δ’- ΣΤ΄: «Είδη αντωνυμιών»
– ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ΄: «Γεωγραφικές συντεταγμένες»

Πρόγραμμα Παρασκευής 08/05/2020

– ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ Α’ – Γ’: «Παίζουμε κινηματογράφο»
– ΜΟΥΣΙΚΗ Α’ – Δ’: «Θεωρία Μουσικής (Γραφή: Κλειδιά-Νότες)»
– ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ’ – Δ΄: «Κινώ το σώμα με ρυθμό και φαντασία»
– ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ’ – Δ’ : «Θέατρο Σκιών – Καραγκιόζης»
– ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ’- ΣΤ΄: «Εισαγωγή στην αναγωγή στη μονάδα»
– ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ΄: «Ατμόσφαιρα – Φαινόμενο θερμοκηπίου»

Τα μαθήματα είναι διαθέσιμα στην υβριδική πλατφόρμα ERTHybrid, στην ιστοσελίδα webtv.ert.gr/shows/mathainoume-sto-spiti/, καθώς και στο official κανάλι της ΕΡΤ στο YouTube.