ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Κατόπιν οδηγιών του  Γ.Γ. σας ενημερώνουμε ότι από τις 31-05-2021 έως 05-06-2021 ξεκινάει η προμήθεια δύο self test σε εκπαιδευτικούς και μαθητές για τις εβδομάδες 7/6 και 14/6 με υποχρέωση δήλωσης
στην πλατφόρμα testing.gov.gr.

Παρακαλούμε όπως ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς.

Να αναρτηθούν οι σχετικές ανακοινώσεις σας στην ιστοσελίδα της σχολικής σας μονάδας.

 

ΔΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 Λήψη αρχείου