Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες, που επιθυμούν την εγγραφή τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του Σχολείου μας, να προσκομίσουν άμεσα, εκτός από την Αίτηση-Δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται οι μαθητές/τριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς/κηδεμόνες, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα/κηδεμόνα ή κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.