Πρόγραμμα κολύμβησης για τους μαθητές της Γ΄και Δ΄

Για να συμμετέχουν οι μαθητές/τριες της Γ΄και Δ΄τάξης στο πρόγραμμα κολύμβησης πρέπει να φέρουν συμπληρωμένη την παρακάτω υπεύθυνη δήλωση.
Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα.

 

6ο Δημ. Σχ. Κερατσινίου

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Ο/Η υπογραφόμενος/η γονέας/κηδεμόνας …………………………………………………………………..
δηλώνω ότι, επιτρέπω στο/στην μαθητή/τρια ……………………………………………………………….
της ……… τάξης, να συμμετάσχει στο πρόγραμμα κολύμβησης το οποίο θα υλοποιείται εντός ενός συνεχόμενου διδακτικού ωραρίου για ένα σχολικό τρίμηνο. Τα μαθήματα θα γίνονται στο κολυμβητήριο Κερατσινίου – Δραπετσώνας. Τα παιδιά θα συνοδεύονται από το δάσκαλο Φυσικής Αγωγής και έναν εκπαιδευτικό (ανάλογα με το πλήθος των παιδιών).

                                                                                                 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΟΝΕΑ

 

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση