Πολιτιστικό Πρόγραμμα

<<Αξίζει να πεθαίνει κανείς για τα ιδανικά του;>>

Αναμφίβολα η επιλογή και διαπραγμάτευση ενός ιστορικού θέματος από μαθητές/τριες της Α΄τάξης υπήρξε ένα δύσκολο εγχείρημα, γιατί η αντιληπτική ικανότητα και η πνευματική ωριμότητα των μικρών παιδιών δεν είναι τέτοια που να τους επιτρέπει την κατανόηση εννοιών όπως αυτές της πολεμικής στρατηγικής, της διπλωματίας και της ιδιοτέλειας που βρίσκονται στον αντίποδα της φιλοπατρίας, της εθνικής ομοψυχίας και του χαρισματικού στρατηγού ή ηγέτη. Παρόλα αυτά με τη βοήθεια επιλεγμένων, ζωγραφικών – κατά κύριο λόγο – έργων τέχνης,  κατορθώθηκε η ταύτιση των παιδιών με τον αγωνιστή – ήρωα Καραϊσκάκη  και η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης,  καθώς έλαβαν  συνειδητά θετική στάση σχετικά με τον χαρακτήρα και τις πράξεις του.

Ορίστηκε η έννοια της κοινότητας (σύνδεση με τη Μελέτη Περιβάλλοντος) και προσδιορίστηκαν κοινότητες ανθρώπων που έζησαν και εξακολουθούν να ζουν στην περιοχή μας. Χρησιμοποιήθηκε φωτογραφικό υλικό και έγινε ταξινόμηση των κοινοτήτων στις εξής κατηγορίες: α) κοινότητες επαγγελματικές (αγρότες, κτηνοτρόφοι, ψαράδες, ναυτικοί, έμποροι) και β) κοινότητες εθνικές (γηγενείς πληθυσμοί, πληθυσμοί από εσωτερική μετανάστευση, προσφυγικοί πληθυσμοί).

Κλήθηκε ο κύριος Τσιώρος Χρήστος παλιός κάτοικος της περιοχής και τέως διευθυντής του σχολείου μας, προκειμένου να μας δώσει πληροφορίες σχετικά με την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα του τόπου όπου ζούμε.

  • Ορίστηκε η έννοια της τοπικής ιστορίας και προσεγγίστηκε το παρελθόν της περιοχής του Κερατσινίου εστιάζοντας σε τρία σημαντικά ιστορικά γεγονότα:

α) Ναυμαχία της Σαλαμίνας (22 ή 28 ή 29 Σεπτεμβρίου 480 π.Χ.)

β) Τουρκοκρατία (Μάρτιος – Απρίλιος  1827)

γ) Μάχη της Ηλεκτρικής (13 Οκτωβρίου 1944)

Δημιουργήθηκε ιστορική γραμμή πάνω  στην οποία τοποθετήθηκαν χρονολογικά τα παραπάνω γεγονότα.

       Συζητήθηκε το πώς επηρέασαν τα συγκεκριμένα  ιστορικά  γεγονότα του παρελθόντος, το παρόν και το μέλλον της περιοχής μας.

  • Έγινε προβολή έργων τέχνης (ζωγραφικής και ξυλογραφίας) με θέμα τον ήρωα Γ.Καραїσκάκη.
  • Δόθηκαν πληροφορίες σχετικές με την προσωπικότητα και τη δράση του ήρωα. Επικέντρωση της μελέτης μας στους αγώνες και τις μάχες που έδωσε ο Γ. Καραϊσκάκης στο χώρο των Ταμπουρίων.
  • Δημιουργήθηκε από τα παιδιά μία μικρή συλλογή έργων ζωγραφικής με θέμα τον Γ.Καραїσκάκη.
  • Επιλέχθηκαν τρία έργα τέχνης που οι δημιουργοί τους τα εμπνεύστηκαν από τον θάνατο του Γ.Καραїσκάκη και προσεγγίστηκαν σύμφωνα με το μοντέλο του Perkins.

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος  ενισχύθηκαν οι δεξιότητες των  μαθητών, ιδιαίτερα όσες σχετίζονται με την κατανόηση, τη διανόηση και  τη διαχείριση πληροφοριών. Επιπλέον καλλιεργήθηκαν οι επικοινωνιακές και κοινωνικές τους ικανότητες μέσα από τις συνεργατικές διαδικασίες και τη συλλογική προσπάθεια. Συνειδητοποιήθηκε από  τα παιδιά, πως οι ιστορικές προσωπικότητες  αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορικής μας συνέχειας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ακόμη διαπιστώθηκε πως η τέχνη μπορεί με δημιουργικό τρόπο  να αξιοποιηθεί για τη μελέτη θεμάτων πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας, ανταποκρινόμενη μάλιστα στις αρχές της διαθεματικότητας.

Δημοσιεύθηκε στην Εκπαιδευτικά προγράμματα. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση