Αρχείο για "Μάιος, 2019"

1η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ 22ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΦΩΛΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΥΛΙΑ

Το σχολείο μας και συγκεκριμένα το τμήμα Α2 με την παρότρυνση και ενθάρρυνση της κ. Ντόσκα Ελένης κατασκεύασε και διακόσμησε ευμεγέθη ξύλινη φωλιά για περιστέρια και μικρότερα πουλιά, ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα της περιβαλλοντικής ομάδας του 2ου ΕΠΑ.Λ Γαλατσίου. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στη ”Δράση για την κοινωνία, τον πολιτισμό και την ποιότητα ζωής” της ”ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ” και η φωλιά που κατασκευάστηκε από τους μαθητές του Α2 δεν θα επιστραφεί, αλλά θα αναρτηθεί σε δένδρο του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης ”Αντώνη Τρίτση” ή σε κάποιο άλλο πάρκο του νομού Αττικής.

 

Ετικέτες: ,

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2018-19

 

ΙΣΤΟΡΙΑ  Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ  Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ  Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ
2. Ο Κυκλαδικός Πολιτισμός
3. Ο Μινωικός Πολιτισμός
5. Ο Μυκηναϊκός κόσμος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1100 EΩΣ ΤΟ 800 π.Χ. 
1. Οι Μεταβατικοί Χρόνοι
2. Η πολιτισμική αναγέννησηΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (800-479 π.Χ.)
1. Αποικιακή εξάπλωση
2. Η πόλη-κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος
3. Η Σπάρτη
4. Αθήνα: Από τη Βασιλεία στην Αριστοκρατία
5. Αθήνα: πορεία προς τη Δημοκρατία
6. Οι Πανελλήνιοι Δεσμοί
7. ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ: Δύο κόσμοι συγκρούονται
8. Η οριστική απομάκρυνση της περσικής επίθεσης
10. Η Τέχνη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Η ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (479-431 π.Χ.)
2. Το δημοκρατικό πολίτευμα σταθεροποιείται – Ο Περικλής και το δημοκρατικό πολίτευμα
3. Η λειτουργία του πολιτεύματος. Οι Λειτουργίες
4. Η σύγκρουση της κοινωνίας – Η καθημερινή ζωή
5. Η διαδικασία της μόρφωσης – Ο Αθηναίος και η εργασία – Η Αθήνα γιορτάζειΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (431-362 π.Χ.)
1. Τα αίτια και οι αφορμές του Πελοποννησιακού πολέμου – Ο Αρχιδάμειος πόλεμος (431-421 π.Χ.)
2. Η εκστρατεία στη Σικελία(415-413 π.Χ.) – Ο Δεκελεικός πόλεμος (413-404 π.Χ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
3. Αλέξανδρος. Η κατάκτηση της Ανατολής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΙΩΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (330-717)
I. Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1. Ο Ιουστινιανός και το έργο του
2. Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του (610-717):
Εσωτερική μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΛΑΟΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΓΥΡΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ1.μόνο έτος Εγίρας2.Οι Βούλγαροι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο
II. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ
2. Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (717-1025)
I. ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ Μ. ΑΣΙΑ
1. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για τη λατρεία των εικόνων
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄ και η αυγή της Νέας Εποχής
4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους5. μόνο μάχη Σπερχειού και Κλειδί
6. Η ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός του Ρωσικού Κράτους
II. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ1.σχέσες Βυζαντίου Δύσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (1025-1453)
I. Η ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΣΗ1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιω.
2. Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας
3. Η ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Εκκλησιών
II. 0ι ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ 01 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης
III. ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ

1. η εξάπλωση των Τούρκων και οι τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεση της
2. Η Άλωση της Πόλης

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 39

 

ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΣΕΛ.12-21

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΣΕΛ. 26-36

ΕΝΟΤΗΤΑ 3  ΣΕΛ.40-57

ΕΝΟΤΗΤΑ 4  ΣΕΛ. 60-78

ΕΝΟΤΗΤΑ 5  ΣΕΛ.84-87, 89-95

ΕΝΟΤΗΤΑ 6  ΣΕΛ.100,103, 108,109

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Β(Β1,Β2), Γ,Δ (Δ1,Δ2)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2  ΟΛΟΚΛΗΡΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3  Α, Β(Β1),Γ,Δ,Ε

ΕΝΟΤΗΤΑ 4  Α,Β(Β2,Β3),Γ,Δ,Ε,

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΟΛΟΚΛΗΡΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,ΦΙΛΙΑ,ΣΧΟΛΕΙΟ, ΕΡΓΑΣΙΑ ,ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1η (Β1),

2η (ολόκληρη),

3η (ολόκληρη),

4η (Β1,Δ),

5η (ολόκληρη),

6η (ολόκληρη),

7η (Β1, Β2)

 

ΚΕΙΜΕΝΑ Α΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ Β΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ Γ΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1.     Μανιτάρια στην πόλη

2.     Ο παππούς και το εγγονάκι

3.     Τα πράγματα στρώνουν περισσότερο

4.     Η νέα παιδαγωγική

5.     Η ζωή στη Σύμη

6.     Ο δρόμος για τον παράδεισο είναι μακρύς

7.     Ο Κωνσταντής

8.     Το μαύρο κύμα

 

1.     Από το ημερολόγιο της Αννας Φρανκ       σελ.48

2.     Ενας αριθμός σελ.106

3.     Αναμνήσεις της Κωνσταντίνας από τη Γερμανία  σελ.148

4.     Γιατί;  σελ.170

 

5.     Όμως ο μπαμπάς δεν ερχόταν σελ.194

6.     Να σαι καλά δάσκαλε σελ.32

7.     Η τρίπλα των ονείρων σελ.158

Το γιοφύρι της Άρτας, σελ. 12

Ερωτόκριτος, Β. Κορνάρος, σελ. 19

Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, Δ. Σολωμός, σελ. 61

Ο κακός μαθητής, Ανδ. Λασκαράτος, σελ. 66

Επιστάτης Εθνικών οικοδομών, Α. Σούτσος, σελ. 72

Όσο μπορείς, Κ.Π. Καβάφης, σελ. 121

Πρώτες ενθυμήσεις, Π. Δέλτα, σελ. 135

Απομνημονεύματα Μακρυγιάννη

Ο τύπος και η ουσία

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  Α΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  Β΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΛΓΕΒΡΑ:

ΚΕΦ1:    1.4, 1.5

ΚΕΦ2:    2.1 – 2.6

ΚΕΦ3:    3.1

ΚΕΦ4:    4.1

ΚΕΦ5:    5.1,5.2

ΚΕΦ7:    7.1 – 7.6, 7.8

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ:

ΚΕΦ1:    1.1– 1.11

ΚΕΦ2:    2.3, 2.6

ΚΕΦ3:    3.1 , 3.2

ΑΛΓΕΒΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο   :  1.1,  1.2, 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο   : 
2.1,  2.2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο3.2,  3.3,  3.5  3.5  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  :   4.1,  4.2,  4.5  (χωρίς την υποπαράγραφο: «Μέση τιμή ομαδοποιημένης κατανομής»ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1    1.3,  1.4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2     2.1,  2.2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3      3.1,  3.2,  3.3,  3.5

ΑΛΓΕΒΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο   
1.4
1.5 (χωρίς την υποπαράγραφο: ε) Διαφορά κύβων –Άθροισμα κύβων),
1.6 (χωρίς την υποπαράγραφο «δ) Διαφορά κύβων –Άθροισμα κύβων και «στ)
Παραγοντοποίηση τριωνύμου της μορφής    αx2+(α+β)x+αβ»

1.8, 1.9,  1.10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο     :  2.2,  2.5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο     :  3.3

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο   : 1.1,  1.2 (μόνο οι εφαρμογές της),  1.3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο   :  2.1,  2.2

 

ΦΥΣΙΚΗ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1ο Φύλλο Εργασίας

3ο Φύλλο Εργασίας

Όγκος

Πυκνότητα

4ο Φύλλο Εργασίας

5ο Φύλλο Εργασίας

10 Φύλλο Εργασίας

 

Σελιδα 17 (πυκνότητα, ορισμός, τύπος και ο πίνακας 1.4)

Κεφάλαιο 2ο

Παράγραφοι2.1(σημείο αναφοράς, μονόμετρα διανυσματικά μεγέθη και όλα στις σελίδες 26, 27, και 28)

2.2 ( ταχύτητα  ορισμός τύπος μονάδες)

Κεφάλαιο 3ο

Παράγραφοι:  3.1 (σελίδες 43, 44, 45, και 46), 3.2(σελίδες 47, 48,και 49),3.3 (χωρίς την σύνθεση πλάγιων δυνάμεων και την ανάλυση δυνάμεων) , 3.4, 3.5, 3.6, 3.7

Κεφάλαιο 4ο

Παράγραφοι:  4.1, 4.2,4.5

Κεφάλαιο 5ο

Παράγραφοι:  5.1(χωρίς το Β ), 5.2, 5.3

 

Κεφάλαιο 1ο

Παράγραφοι:  1.1, 1.2, 1.3, 1.4 (χωρίς την ηλέκτριση με επαγωγή και την μικροσκοπική, 1.5

Κεφάλαιο 2ο

Παράγραφοι:  2.1, 2.2(χωρίς ηλεκτρική πηγή και ενέργεια μέχρι σελ 42) , 2.3 , 2.5 (μόνο οι σχέσεις της σύνθετης αντίστασης)

Κεφάλαιο 4ο

Παράγραφοι:  4.2

Κεφάλαιο 5ο

Παράγραφοι:  5.1, 5.3

Κεφάλαιο 6ο

Παράγραφοι:  6.1

 

 

 

Ετικέτες: ,

1ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

Την Τρίτη 14 Μαΐου 2109 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία ο 1ος Διαγωνισμός Ιστορίας Γυμνασίων με θέμα «Παιχνίδια Ιστορίας στο Γυμνάσιο: ένα ταξίδι γνώσεων στον χρόνο και στον χώρο» , που διοργάνωσε το 5ο Γυμνάσιο Ξάνθης σε συνεργασία με τη συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου Φιλολόγων κα Αγγελοπούλου Άννα στο χώρο του σχολείου. Ο διαγωνισμός που απευθυνόταν σε μαθητές και καθηγητές που αγαπούν την Ιστορία , είχε ως στόχο την καλλιέργεια και την ανάδειξη της ιστορικής σκέψης και συνείδησης , αλλά και την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μαθητικών κοινοτήτων του νομού. Οι μαθητές διαγωνίστηκαν σε ερωτήσεις με παιχνιώδη χαρακτήρα ,χρησιμοποιώντας τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και απασχολήθηκαν σε παράλληλες δραστηριότητες . Εκτός από το 5Ο Γυμνάσιο , συμμετείχαν το 1Ο , το 3ο , το 4ο Γυμνάσιο ,το Γυμνάσιο Αβδήρων και το Γυμνάσιο Πολυσίτου. Τα πρώτα βραβεία τα μοιράστηκαν το 4ο Γυμνάσιο , το Γυμνάσιο Αβδήρων και το 5ο Γυμνάσιο για τις τρεις τάξεις αντίστοιχα. Η οργανωτική επιτροπή που αποτελούνταν από τον Διευθυντή του σχολείου Πυλαρινό Κωνσταντίνο , τον Φιλόλογο και Υποδιευθυντή Μακρή Σωτήρη , τη Φιλόλογο Νικολή Αλεξάνδρα και την καθηγήτρια Πληροφορικής Κουσκουρά Ευαγγελία ευχαριστεί και συγχαίρει τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στον διαγωνισμό και ευελπιστεί να αποτελέσει θεσμό στο μέλλον.

 

Ετικέτες:

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση