Αρχείο για "Ιούνιος, 2012"

‘η-τ@ξη’ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΞΗΣ
‘η-τ@ξη’
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΒΡΑΝΑ
Σχολικό έτος 2011-2012

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2011-2012 και στο πλαίσιο του μαθήματος της Γεωλογίας – Γεωγραφίας Α΄ τάξης έγινε χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Τάξης ‘η-τ@ξη‘ με στόχο την υποστήριξη της κλασικής διδασκαλίας και την ενίσχυση της διαδικασίας μάθησης που πραγματοποιείται καθημερινά μέσα στη σχολική τάξη.
Σκοπός της ενέργειας ήταν η αμεσότητα της πρόσβασης των μαθητών σε διδακτικό υλικό και συγκεκριμένα σε επαναληπτικές ασκήσεις στις ενότητες των μαθημάτων, για την εμπέδωση της διδαχθείσας ύλης, καθώς και η εξοικείωσή τους με τις ΤΠΕ. Το εγχείρημα στην εφαρμογή του περιλάμβανε μεθοδολογικά τα παρακάτω στάδια:

Α.  Διερεύνηση της δυνατότητας πρόσβασης των μαθητών σε Η/Υ και στο διαδίκτυο.

Έγινε σχετική καταγραφή στην τάξη. Κατά δήλωση των μαθητών το 82%  από αυτούς είχαν Η/Υ στο σπίτι ενώ το 69% είχαν και σύνδεση internet.

Β. Παρουσίαση του ιστότοπου και της δομής του – Υποστήριξη των μαθητών στη χρήση του.

Υποδείχτηκε στην τάξη η διαδικασία:

  • πρόσβασης στον ιστοχώρο,
  • πρόσβασης στο συγκεκριμένο μάθημα και στο σχετικό φάκελο ανάρτησης του διδακτικού υλικού
  • ανάκτησης αποθήκευσης και αρχειοθέτησης του υλικού

Η διαδικασία υποστηρίχθηκε στη συνέχεια και σε μεμονωμένες περιπτώσεις μαθητών κατά τα διάρκεια των διαλλειμάτων και μετά τη λήξη των μαθημάτων.

Γ. Ανάρτηση του υλικού

Στο φάκελο «Υλικό μαθήματος» αναρτήθηκαν, με παράλληλη ενημέρωση των μαθητών, συνολικά πέντε (5) φυλλάδια επαναληπτικών ασκήσεων, δύο (2) για την ενότητα Α, δύο (2) για την ενότητα Β και μία (1) για την ενότητα Γ. Επειδή το 100% των μαθητών δεν είχε  πρόσβαση σε Η/Υ από το σπίτι, η εφαρμογή ήταν προαιρετική  και οι ασκήσεις διανεμήθηκαν και σε έντυπη μορφή.

Δ. Διαδικτυακή επικοινωνία του διδάσκοντα με τους μαθητές στο πλαίσιο της εμπέδωσης των μαθημάτων με εξάσκηση στην διδαχθείσα ύλη.

Υποδείχθηκε στους μαθητές η αναγκαιότητα  να «ανοίξουν» λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προκειμένου να επικοινωνούν με το διδάσκοντα καθηγητή και εκτός σχολικού ωραρίου. Η διαδικασία υποστηρίχθηκε από τον διδάσκοντα εκτός μαθήματος, αλλά και στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής.

Από ένα σύνολο 74 μαθητών στην εφαρμογή συμμετείχαν οι 18, ποσοστό 24,32%. Συγκεντρώθηκαν 27 ηλεκτρονικά φυλλάδια ασκήσεων, διορθώθηκαν από το διδάσκοντα και με υποδείξεις και σχετικά σχόλια επιστράφηκαν στους μαθητές. Παραλήφθηκαν συνολικά 40 μηνύματα (mail ) από τους μαθητές.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι 18 μαθητές που συμμετείχαν στην παραπάνω διαδικασία δήλωσαν ενθουσιασμένοι επειδή βρήκαν ένα εναλλακτικό μέσο πρόσβασης στην ύλη των μαθημάτων που διδάσκονται στη σχολική τους τάξη, αλλά και από την αμεσότητα επικοινωνίας με το διδάσκοντα. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυθόρμητα και χωρίς να τους ζητηθεί οι ίδιοι μαθητές, αλλά και 5 επιπλέον (δηλ. συνολικά 23 ή ποσοστό 31%) έστελναν παράλληλα σε ηλεκτρονική μορφή τις εργασίες που εκπονούσαν στα μαθήματα της Γεωγραφίας και της Βιολογίας. Η-τ@ξη αποτέλεσε, επίσης,  εργαλείο και στη υλοποίηση του προγράμματος Περιβαλλοντικής Αγωγής «Η πόλη των ανθρώπων», αφού στο σχετικό φάκελο αναρτήθηκε χρήσιμο υλικό για τους συμμετέχοντες μαθητές. Συνολικά στο πλαίσιο αυτό συγκεντρώθηκαν 76 εργασίες και παραλήφθηκαν 87 mail με αποστολείς τους μαθητές, ενώ παράλληλα απεστάλησαν οι σχετικές απαντήσεις ή διορθώσεις από το διδάσκοντα .

Ετικέτες: ,

ΠΑΡΙΣΙ «Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ»

Δείτε το στο slideshare.net

Ετικέτες:

Η καλλιέργεια της γης καλλιέργεια της ψυχής

Δείτε το στο slideshare.net

Ετικέτες: ,

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση