Παρακαλούνται οι κηδεμόνες των μαθητών που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας να συμπληρώσουν και να αποστείλουν (με email στο mail@5gym-xanth.xan.sch.gr ή εκτυπωμένη) αποκλειστικά μέχρι τη Δευτέρα 08/11/2021 την αίτηση δήλωσης μαθημάτων.

Αίτηση δήλωσης μαθημάτων

 

Για το σχολικό έτος 2021-2022 η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά. Η ενισχυτική διδασκαλία πραγματοποιείται μετά το πέρας του ημερησίου προγράμματος.