Περιβαντολογικό Πρόγραμμα

ΟΙ Καθηγήτριες του σχολείου μας Αλεξοπούλου Αικατερίνη   και     Κολαμπά Ελένη με τους μαθητές της Β Τάξης υλοποίησαν το πρόγραμμα  <<Σαν πας στην Μεσσηνία όμορφα κάστρα θα δεις>>

Δημοσιεύθηκε στην Περιβαλλοντικά Προγράμματα. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.