Επιμπορφώσεις στο etwinning

Με αφορμή την βράβευση του σχολείου μας με την ετικέτα european etwinning schools,

Screenshot 6

μια επίσημη αναγνώριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο που εντάσσει το σχολείο μας στο ευρωπαϊκό δίκτυο των πρότυπων, για το etwinning, σχολείων, πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από ενδοσχολικές επιμορφώσεις για τη δράση etwinning :

  1. Πλατφόρμα ESEP, Ενημέρωση – Επαγγελματική ανάπτυξη, Εγγραφή εκπαιδευτικού & σχολείου.
  2. eTwinning – Πλατφόρμα ESEP, Δικτύωση – Εύρεση Εταίρων- Εγγραφή eTwinning έργου.
  3. Η Κοινότητα για τα Σχολεία της Ευρώπης, Twinspace.

με στόχο την ενεργοποίηση και άλλων εκπαιδευτικών του σχολείου μας για την υλοποίηση έργων etwinning αλλά και για τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων μέσα από μια Κοινότητα Της Πρακτικής.

 

Κατηγορίες: e-Twinning, Επιμορφώσεις Εκπαιδευτικών, Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.