Ενδοσχολική επιμόρφωση : ”Το κρυμμένο μυστικό της Ιστορίας”

Εκπαιδευτικοί του σχολείου μας παρακολούθησαν με επιτυχία το 15ωρο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης με τίτλο: «Το κρυμμένο Μυστικό της Ιστορίας» που διοργανώθηκε από την ΕΕΠΕΚ(Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας) σε συνεργασία με το σχολείο μας, μιας και το 5ο Γυμνάσιο Καλαμάτας συμμετέχει ενεργά στη δράση «Καινοτόμα Σχολεία» της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ) και δραστηριοποιείται στην Κοινότητα Μάθησης της ΕΕΠΕΚ, προσβλέποντας στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών του Συλλόγου Διδασκόντων του και στην προώθηση καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών.Λήψη αρχείου

Σκοπός του σεμιναρίου/εργαστηρίου ήταν η ενίσχυση και η ενδυνάμωση των μαθητών/τριών, ώστε ως πολίτες του αύριο να καλλιεργήσουν θετική αντίληψη για τον τρόπο που θα αναλάβουν δράση ως ενήλικες για την εξασφάλιση του «ευ ζην». Να αποκτήσουν έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης για το μέλλον, ώστε να εξασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής για τους ίδιους αλλά και για τις επόμενες γενιές. Μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παιχνίδια (παιχνίδια ρόλων και κινητικά, video, pod casts, QR codes), φύλλα εργασίας και αξιολόγησης οι μαθητές/τριες ενθαρρύνονται: α) να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, β) να αναπτύξουν τις Δεξιότητες του 21ου αιώνα (4C’s) και τις Δεξιότητες του Νου-Ζωής: κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, συνεργασία, επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, πρωτοβουλία, επίλυση προβλημάτων, ενσυναίσθηση, γ) να οπτικοποιήσουν θέματα, που σχετίζονται με την ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών και την προαγωγή αξιών: σεβασμός, αποδοχή κλπ., συνδυάζοντας παράλληλα στοιχεία διακειμενικότητας αξιοποιώντας μύθους του Αισώπου.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο συνδέεται με αρκετά διδακτικά αντικείμενα: Εργαστήρια Δεξιοτήτων, Φυσική Αγωγή, Τ.Π.Ε., Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Κοινωνική και Πολιτική, Μελέτη Περιβάλλοντος, Φυσικές Επιστήμες, Γλώσσα κ.ά. Είναι επίσης συμβατό με το γενικό σκοπό της εκπαίδευσης και υποστηρίζει το σχολείο να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες προκλήσεις και ανάγκες. Η Τεχνολογία χρησιμοποιείται με πρωτότυπο τρόπο και εμπλέκει άμεσα τους/τις μαθητές/τριες στην κατανόηση προτεραιοτήτων, στη συγκέντρωση πληροφοριών, στην ερμηνεία δεδομένων από διαφορετικές οπτικές, στην εξαγωγή και δοκιμή συμπερασμάτων και γενικεύσεων, στην ανακατασκευή πεποιθήσεων με βάση την ευρύτερη εμπειρία και πειραματισμό, στην πρωτοτυπία-καινοτομία και στη σύνθεση-επεξεργασία-μετασχηματισμό πληροφοριών και εννοιών. Τέλος, βοηθάει αποφασιστικά στην ενδυνάμωση των ομάδων και των ομαδικών εργασιών των μαθητών, το οποίο με τη σειρά του συνδράμει θετικά τόσο στη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων όσο και στη δημιουργία ομίλων μαθητών στη σχολική μονάδα.

Κατηγορίες: Επιμορφώσεις Εκπαιδευτικών. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.