Επιμόρφωση εκπαιδευτικών μας στην παιχνιδοποιημένη μάθηση

Στα πλαίσια του erasmus Gamified Introduction to Gamification (GIG) με κωδικό αριθμό 2021-2-EL01-KA210-SCH-000050330, επτά εκπαιδευτικοί του σχολείου μας επιμορφώθηκαν στην παιχνιδοποιημένη μάθηση και στην μάθηση μέσω διλήματος (dilema based learning) κάνοντας χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας dibl.

Screenshot 5

Kατά την διάρκεια της πενθήμερης επιμόρφωσής τους (13/03/2023-17/03/2023), οι εκπαιδευτικοί μας έμαθαν :

  • πως να διαχειρίζονται μαθητοκεντρικά-συνεργατικά μαθήματα
  • ποια είναι τα χαρακτηριστικά του διλήμματος
  • ποια είναι η χρησιμότητα της μάθησης που βασίζεται στο δίλημμα
  • πως να δημιουργήσουν ένα μαθησιακό δίλημμα και την κατάσταση σενάριο που το περιέχει

Screenshot 7

  • ποια είναι η πλατφόρμα dibl και οι δυνατότητες δόμησης ενός μαθησιακού σεναρίου με βάση το δίλημμα που προσφέρει, ώστε να επιτευχθούν οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος με την υποστηρικτική χρήση της
  • πως να χειρίζονται την πλατφόρμα dibl

Screenshot 4

Στο τέλος της επιμόρφωσης ετοίμασας σχέδια μαθήματος  τα οποία εφάρμοσαν μέσα στην τάξη με μεγάλη επιτυχία όπως έδειξαν οι αξιολογήσεις των μαθητών.

Screenshot 3 2

Κατηγορίες: Erasmus, Επιμορφώσεις Εκπαιδευτικών, Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Λοιπές Δράσεις, Χωρίς κατηγορία. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.