Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών για τη Σχολική Διαρροή

 

Το 5ο Γυμνάσιο Καλαμάτας θα συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο Αθηνών στα πλαίσια »Υποστηρικτικές Παρεμβάσεις σε κοινότητες Ρομά για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης από παιδιά και εφήβους», για το διδακτικό έτος 2022-23 με στόχο την εφαρμογή δράσης ή /και δράσεων εκτός σχολικού ωραρίου(πράξη 18η, 10/10/22).

Ψυχολόγος του προγράμματος θα παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη στους Ρομά μαθητές μας με σκοπό την μείωση της σχολικής διαρροής και την αποτελεσματικότερη ένταξη των μαθητών αυτών στο σχολείο μας.

Κοινωνική λειτουργός θα βοηθήσει στον εντοπισμό παιδιών που ενώ έχουν εγγραφεί στην α τάξη γυμνασίου, ωστόσο δεν προσήλθαν στο σχολείο να παρακολουθήσουν μαθήματα και θα προσπαθήσει να λειτουργήσει ως διευκολυντής της επίλυσης των προβλημάτων που οδηγούν τις οικογένειές τους στην απόρριψη του αγαθού της εκπαίδευσης.

Παράλληλα θα αναπτυχθούν συνεργασίες  με διαμεσολαβητή Ρομά, με τον εμψυχωτή του προγράμματος για να υλοποιηθούν δράσεις ευαισθητοποίησης-εμψύχωσης των ήδη φοιτούντων μαθητών Ρομά ώστε να συνεχίσουν την φοίτησή τους και με φιλόλογο για τη δημιουργία τμημάτων γλωσσικής ενίσχυσης αμέσως μετά τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος.

Δημοσιεύθηκε στην Λοιπές Δράσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.