Ένταξη στο Εκπαιδευτικό Δίκτυο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία και Επιστήμη των Πολιτών» του Πανεπιστημίου Αθηνών

Η σύνδεση ανάμεσα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία (ΠΕγΑ) και την Επιστήμη των Πολιτών (ΕτΠ) αποτελεί έναν νέο και αναδυόμενο χώρο διεθνώς, με σημαντική δυναμική και προοπτική, που επιδιώκει τη σύμπραξη και αμοιβαία αξιοποίηση πρακτικών και στρατηγικών της ΠΕγΑ και αντίστοιχων πρωτοβουλιών, δράσεων και εργαλείων ΕτΠ για το περιβάλλον, με πεδία εφαρμογής το σχολείο και την κοινότητα, και με στόχους την κινητοποίηση, μάθηση και ενδυνάμωση των νέων πολιτών απέναντι σε σύγχρονες προκλήσεις της αειφορίας, μέσα από την επιστήμη και την κοινωνική συμμετοχή.

Στα πλαίσια αυτά με σκοπό την ενημέρωσή μας για εξελίξεις στην Επιστήμη των Πολιτών, την λήψη εκπαιδευτικού υλικού αλλά ακόμα και την ενεργή συμμετοχή με εφαρμογή στην τάξη σχετικών δραστηριοτήτων, αποφασίσαμε να ενταχθούμε στο παραπάνω δίκτυο του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ.

Δημοσιεύθηκε στην Εργαστήρια Δεξιοτήτων, Περιβαλλοντικά Προγράμματα, Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.