Δράση του Τμήματος ένταξης κωφών και βαρήκοων για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με ειδικές ανάγκες.Λήψη αρχείου

Δημοσιεύθηκε στην Τ.Ε.Κ.Β.. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.