Διευκρινιστικές οδηγίες για την ιατρική βεβαίωση πριν την έναρξη των προπονήσεων σε οργανωμένες δημόσιες και ιδιωτικές αθλητικές εγκαταστάσεις*

H Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού εξέδωσε οδηγίες σε ό,τι αφορά τη συμπλήρωση του ιατρικού ιστορικού για αθλητές/τριες αθλούμενους/ες και τεχνικό προσωπικό πριν την έναρξη των προπονήσεων σε …

Διευκρινιστικές οδηγίες για την ιατρική βεβαίωση πριν την έναρξη των προπονήσεων σε οργανωμένες δημόσιες και ιδιωτικές αθλητικές εγκαταστάσεις* Διάβασε περισσότερα

Αναπτύξτε τις ψηφιακές σας δεξιότητες

  H Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών αποτελεί έργο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συγκεντρώνει, σε ένα σημείο εισόδου, εκπαιδευτικό περιεχόμενο που στοχεύει στην βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών. Προς το …

Αναπτύξτε τις ψηφιακές σας δεξιότητες Διάβασε περισσότερα