Επαναχρησιμοποίηση διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021

Ενημερώνουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες που φοιτούν κατά το σχολικό έτος 2019-2020 στο Δημοτικό  ότι πρέπει να διατηρήσουν όλα τα βιβλία τους για την αξιοποίησή τους και την επόμενη σχολική χρονιά:2020-2021.

Επιπλέον ενημερώνουμε τους μαθητές ότι τα βιβλία του παραρτήματος θα επαναχρησιμοποιηθούν και θα πρέπει να επιστραφούν στη σχολική μονάδα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, με τη λήξη του σχολικού έτους 2019-2020 και πριν τις θερινές διακοπές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΛήψη αρχείου

  • Η διαδικασία αφορά στα Βιβλία Μαθητή και όχι στα Τετράδια Εργασιών. Κάποια από αυτά θα χρησιμοποιηθούν από τα ίδια παιδιά στη νέα τους τάξη και κάποια άλλα θα δοθούν σε νεώτερους μαθητές.
  • Αν κάποιο βιβλίο είναι σε κακή κατάσταση θα πρέπει να επιστραφεί ώστε να ανακυκλωθεί και να αντικατασταθεί.
  • Το πότε θα επιστραφούν, θα σας ανακοινωθεί σύντομα.
ΦΕΤΙΝΗ ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Α Μουσική Α Θα επιστραφεί στο σχολείο
Εικαστικά Α-Β Θα κρατηθεί στο σπίτι για τη Β τάξη
Φυσική Αγωγή Α-Β Θα κρατηθεί στο σπίτι για τη Β τάξη
Εικονογραφημένο λεξικό Α-Β-Γ Θα κρατηθεί στο σπίτι για τις Β και Γ τάξεις
ΦΕΤΙΝΗ ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Β Εικαστικά Α-Β Θα επιστραφεί στο σχολείο
Μουσική Β Θα επιστραφεί στο σχολείο
Φυσική Αγωγή Α-Β Θα επιστραφεί στο σχολείο
Εικονογραφημένο λεξικό Α-Β-Γ Θα κρατηθεί στο σπίτι για τη Γ τάξη
ΦΕΤΙΝΗ ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Γ Εικονογραφημένο λεξικό Α-Β-Γ Θα επιστραφεί στο σχολείο
Εικαστικά Γ-Δ Θα κρατηθεί στο σπίτι για τη Δ τάξη
Μουσική Γ-Δ Θα κρατηθεί στο σπίτι για τη Δ τάξη
Φυσική Αγωγή Γ-Δ Θα κρατηθεί στο σπίτι για τη Δ τάξη
ΦΕΤΙΝΗ ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Δ Εικαστικά Γ-Δ Θα επιστραφεί στο σχολείο
Μουσική Γ-Δ Θα επιστραφεί στο σχολείο
Φυσική Αγωγή Γ-Δ Θα επιστραφεί στο σχολείο
Ερμηνευτικό λεξικό Δ-Ε-ΣΤ Θα κρατηθεί στο σπίτι για τις Ε και ΣΤ τάξεις
ΦΕΤΙΝΗ ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ε Θεατρική Αγωγή Ε-ΣΤ Θα επιστραφεί στο σχολείο
Μουσική Ε Θα επιστραφεί στο σχολείο
Εικαστικά Ε-ΣΤ Θα κρατηθεί στο σπίτι για τη ΣΤ τάξη
Ερμηνευτικό λεξικό Δ-Ε-ΣΤ Θα κρατηθεί στο σπίτι για τη ΣΤ τάξη
Φυσική Αγωγή Ε-ΣΤ Θα κρατηθεί στο σπίτι για τη ΣΤ τάξη
ΦΕΤΙΝΗ ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΤ Εικαστικά Ε-ΣΤ Θα επιστραφεί στο σχολείο
Ερμηνευτικό λεξικό Δ-Ε-ΣΤ Θα επιστραφεί στο σχολείο
Θεατρική Αγωγή Ε-ΣΤ Θα επιστραφεί στο σχολείο
Μουσική ΣΤ Θα επιστραφεί στο σχολείο
Φυσική Αγωγή Ε-ΣΤ Θα επιστραφεί στο σχολείο