«Μουσεία για την Ισότητα. Ποικιλομορφία και κοινωνική συνοχή»

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ (18 Μαΐου)

Όπως κάθε χρόνο, πολλά μουσεία της χώρας μας, στο πλαίσιο του  εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 18/5/ 2020 διοργανώνουν δράσεις για  το κοινό, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και προτάσεις για παιδιά, νέους και οικογένειες. Το θέμα που όρισε το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων  (ICOM)  για τον φετινό εορτασμό είναι: «Μουσεία για την Ισότητα.  Ποικιλομορφία και κοινωνική συνοχή». Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που  επιβάλλει η πανδημία, οι δράσεις του φετινού εορτασμού θα γίνουν  ψηφιακά.
Μερικές από τις δράσεις που προβλέπονται για φέτος  θα μπορούσαν να  αξιοποιηθούν από εκπαιδευτικούς και μαθητές/ήτριες. Μπορείτε να  επιλέξετε από τον επισυναπτόμενο  κατάλογο, ανάλογα με τα  ενδιαφέροντα και την ηλικία των μαθητών/ητριών σας και τα θέματα με τα  οποία έχετε ασχοληθεί.Λήψη αρχείου