Ολοήμερο Πρόγραμμα: Εγγραφές

Οι κηδεμόνες των παιδιών που φοιτούν φέτος στις Α’, Β’, Γ’, Δ’ και Ε’ τάξεις και επιθυμούν τα παιδιά τους να φοιτήσουν την επόμενη σχολική χρονιά (2020-2021) στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του Σχολείου μας, θα πρέπει μέχρι και 25 Μαΐου 2020, να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την ηλεκτρονική φόρμα-αίτηση ή την αυτόματη φόρμα/έντυπο.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαίωση εργοδότη, βεβαίωση ανεργίας ή βεβαίωση υπαγωγής σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες), όπως και η αυτόματη φόρμα/έντυπο, θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι τις 5 Ιουνίου 2020 στο mail [at] 5dim-peram.att.sch.gr