Ενδοσχολική επιμόρφωση

Στο πλαίσιο των ενδοσχολικών επιμορφώσεων των εκπαιδευτικών διοργανώθηκε

τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022 ημερίδα με θέμα :             

όπου συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί του 5ου και 20ου Δημοτικού σχολείου Ηλιούπολης

Η εκδήλωση έγινε στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας

ευχαριστούμε τον συνάδελφο Αλέξανδρο Τζιμουράγκα για την εξαιρετική παρουσίαση