Γ’ τάξη

Τα σχολικά μου βιβλία

♥ Γλώσσα (βιβλίο μαθητή)

♥Γλώσσα (τετράδιο  εργασιών)

πρώτο τεύχος (εξώφυλλοβιβλίο),

δεύτερο τεύχος (εξώφυλλοβιβλίο)

♥ Μαθηματικά (βιβλίο μαθητή)

♥ Μαθηματικά (τετράδιο εργασιών)

α τεύχος σελίδες 1-38, β τεύχος σελίδες 1-34,

γ τεύχος σελίδες 1-46, δ τεύχος σελίδες 1-38

♥ Ανθολόγιο

♥ Ιστορία (βιβλίο μαθητή)

♥ Ιστορία (τετράδι0 εργασιών)

♥ Εικαστικά

Μελέτη Περιβάλλοντος (βιβλίο μαθητή)

♥ Μελέτη Περιβάλλοντος ( τετράδιο εργασιών)

σελίδες 1-2526-52

♥ Θρησκευτικά

♥ Μουσική

♥ Φυσική Αγωγή

♥ Αγγλικά (student’s book)