Δ’ τάξη

Τα σχολικά μου βιβλία

♥ Γλώσσα (βιβλίο μαθητή)

♥ Γλώσσα (τετράδιο εργασιών)

Πρώτο Τεύχος Σελίδες 1-1617-3233-4849-6465-80
Δεύτερο Τεύχος Σελίδες 1-3031-6465-72

♥ Μαθηματικά (βιβλίο μαθητή)

♥ Μαθηματικά (τετράδιο εργασιών) 

 α τεύχος σελίδες 1-40, β τεύχος σελίδες 1-36,

γ τεύχος σελίδες 1-40, δ τεύχος σελίδες 1-48

♥ Ανθολόγιο

♥ Ιστορία  (βιβλίο μαθητή)

♥ Ιστορία (τετράδιο εργασιών)

♥ Μελέτη περιβάλλοντος  (βιβλίο μαθητή)

Μελέτη περιβάλλοντος (τετράδιο εργασιών)

♥ Θρησκευτικά

♥ Εικαστικά

Σελίδες 1-1011-2021-3031-3536-4041-4546-5051-56

♥ Μουσική

♥ Φυσική Αγωγή

♥ Αγγλικά ( βιβλίο μαθητή)

♥ Αγγλικά (τετράδιο εργασιών)

Σελίδες 1-2021 – 3536 – 5253 – 7273 – 87, 88 – 104