Το ηλιακό λεωφορείο του Γ1

Τα παιδιά του Γ1 σε ομάδες κατασκεύασαν “Το ηλιακό λεωφορείο”

από το μάθημα της Γλώσσας στο πλαίσιο της ανακύκλωσης!

Με παρέα όλα γίνονται πιο δημιουργικά!!!!

 

1 2 4 53