ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 3ο ΚΑΙ 4ο ΤΜΗΜΑΛήψη αρχείου