Εκπαιδευτικοί

Η κυρία Μηλαρά Ηλέκτρα είναι η προϊσταμένη του σχολείου και νηπιαγωγός στο τμήμα, «Προνήπια/νήπια 1».

Η κυρία Τραγουλιά Αρετή είναι νηπιαγωγός στο τμήμα, «Προνήπια/νήπια2».

Η κυρία Στεργίου Μαρίνα είναι η εκαιδευτικός των Αγγλικών για το σχολικό έτος 2022-23 στο σχολείο μας.